חברות במועדון

החברות במועדון פתוחה לכל אדם מגיל 10 ומעלה.

הצטרפות למועדון מחייבת בדיקות בריאות כלליות שמבוצעת על ידי רופא ספורט בלתי תלוי.

דמי החבר הם 300 ש"ח לחודש למבוגרים ו 240 ש"ח לחודש לנוער וילדים.

ניתן לקבל ציוד מהמועדון לאימונים בחודשים הראשונים, לאחר מכן יינתן ייעוץ לקניית ציוד בהתאם לנתונים ולרצונות של הקָשַת.

על כל קָשַת לשלם גם דמי חבר שנתיים באיגוד הקשתות הישראלי, השנה דמי החבר, כולל ביטוח שנתי, עמדו על 230 ש"ח.

חלק מתקציב המועדון ניתן על ידי האיגוד ומחולק בהתאם למספר הקשתים הפעילים החברים בכל מועדון, לכן אנו מצפים מכל חבר מועדון להשתתף בארבע תחרויות בשנה כדי להחשב ספורטאי פעיל.